Daily Archives: Tháng Sáu 15, 2017

Tào Tháo ngoại truyện (3)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tác: Chu Mộng Long

Chuyện xưa, viết mua vui, không liên quan đến ai. Tự vận vào mình và suy diễn bậy bạ ngộ độc chết ráng chịu!

Truyện được viết khách quan và hợp lí nên rất bẩn. Ai khó tính thì không nên đọc.

————————-

Ngộ độc thơ, Ngụy Chúa ỉa chảy

Giải cứu chó, Tào Thiều bưng bô

Read the rest of this entry