Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Sự phản động của đề toán tú tài 2018

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Bộ trưởng Nhạ vừa tuyên: sẽ nhập giáo trình ngoại về Việt Nam để sinh viên Việt Nam không phải đi du học nữa. Nhưng có lẽ sau khi đọc bài phản biện đề toán của GS Nguyễn Tiến Dũng, Bộ trưởng Nhạ sẽ rút lời ngay lập tức. Vì cỡ giáo sư lớn như Nguyễn Tiến Dũng mà không giải nổi đề toán phổ thông trung học của Việt Nam thì sinh viên Việt Nam sang đó học gì?

 

Có lẽ các giáo sư nước ngoài nên du học tại Việt Nam để học lại toán phổ thông thôi, anh Nhạ hè? Read the rest of this entry

Đề thi và đáp án Ngữ văn tú tài 2018

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Dẫu sao thì sự đã rồi… Biết là phê chẳng có tác động tích cực nào đối với những khối bê tông đang làm lô cốt cho thành trì bảo thủ. Nhưng vẫn phải phê. Phê để giúp cho những ai bị nhốt trong cái lô cốt ấy tỉnh ra mà vươn đến ánh sáng và chân trời khai phóng. Đó cũng là “sứ mệnh đánh thức tiềm lực” của đất nước vậy. Read the rest of this entry

Thị giác/ phi thị giác: Một đề dẫn ngắn vào mỹ thuật đương đại

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đôi giày, tranh Van Gogh

Chu Mộng Long: Bảng phác họa này không có tham vọng bao quát toàn bộ lịch sử mỹ thuật. Đây chỉ là một đề dẫn làm cầu nối cho thưởng thức mỹ thuật đương đại, trong đó có mỹ thuật Việt Nam và mỹ thuật Bình Định. Thị giác và phi thị giác đang là nghịch lý của những nỗ lực cách tân. Read the rest of this entry