Daily Archives: Tháng Sáu 11, 2017

Tào Tháo ngoại truyện (2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tác: Chu Mộng Long

Chuyện cổ, không liên quan đến ai. Cấm suy diễn tùy tiện.

Tào quan tham sống đòi cảnh vệ

Ngụy chúa sợ chết chọn thế nhân

Sau khi Ngô, Thục, Ngụy giảng hòa, Tào Tháo triệu tập quần thần từ cấp trung ương đến cấp địa phương lên kinh đô họp hơn cả tháng trời để xây dựng một triều chính kiến tạo phát triển. Tháo đứng ra chủ trì cuộc họp dài nhất lịch sử. Tháo nói: Read the rest of this entry