Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Không đơn giản chỉ là cải cách chữ viết?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bảng chữ cái Bùi Hiền

Chu Mộng Long: Một số người trịnh trọng biến dư luận về việc cải cách chữ viết theo sáng kiến Bùi Hiền thành thuyết âm mưu, rằng người ta đang đánh lạc hướng dư luận để quên đi những chuyện động trời khác. Trong khi dư luận cộng đồng bao giờ cũng nhạy cảm hơn số người trịnh trọng ấy. Tôi hình dung có một âm mưu khác còn to hơn âm mưu vặt vãnh mà mấy ông đa nghi này đặt ra. Read the rest of this entry

Vì sao thiên hạ chửi ông Bùi Hiền?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ảnh chế trên mạng

Chu Mộng Long: Tôi không thương, không ghét ông Bùi Hiền, nhưng xin nói thẳng: thiên hạ chửi ông có lý của thiên hạ. Ông đáng bị chửi. Và đáng bị chửi hơn là những kẻ bảo kê và ủng hộ cho “dự án cải cách tiếng Việt” gọi là “đầy tâm huyết” của ông ta!

Phải nói là chưa có vụ nào dậy sóng dư luận mạnh mẽ như vụ này. Điều đó chứng tỏ cái món cải tiến cải lùi của ông Bùi Hiền đã gây chấn thương lớn đối với xã hội chứ không ngẫu nhiên. Read the rest of this entry

Về cải tiến chữ Quốc ngữ theo sáng kiến Bùi Hiền

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Ba ngày nay tôi bận công tác tận biên giới Việt – Cam, không theo dõi mạng được. Trước đó tôi đã thấy một bạn share bài viết của PGS.TS. Bùi Hiền, tôi chỉ cười vì… không lạ. Read the rest of this entry

Tuyên bố hậu 20.11

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hoa cho thầy tử tế!

Chu Mộng Long: Lẽ ra tuyên bố sớm, nhưng vì với nhiều người, đây là ngày thiêng liêng như ngày giỗ tổ của họ, cho nên phải chờ đến bây giờ mới tuyên bố, tranh gây sốc sinh căm hờn! Read the rest of this entry