Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Đạo tặc chống đạo tặc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn Tuấn Công Thư phòng

Trang đạo tặc. Nguồn Tuấn Công Thư phòng

Chu Mộng Long – Đăng bài này để chia sẻ với bạn Hoàng Tuấn Công. Thư phòng của bạn yên tĩnh, thâm nghiêm, tưởng bất khả xâm phạm lại có kẻ đột nhập ăn cắp. Dù là ăn cắp để chống ăn cắp, nhưng không thể biện minh đó là hành vi lương thiện.
Read the rest of this entry

Hậu Từ điển Vũ Chất

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn VTV

Từ điển Vũ Chất. Nguồn VTV

Chu Mộng Long – Gần cả tuần bị nhốt làm đề thi tuyển sinh, sáng hôm qua được thả mới biết ông Trẻ Nguyễn Minh Nhựt đã chính thức nhận lỗi. Mà tôi đã báo trước, ngay từ đầu, không nhận rồi đến lúc phải nhận! Read the rest of this entry

Từ điển Vũ Chất Trẻ và ông Trẻ Nguyễn Minh Nhựt

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn Google Images

Nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Quanh co, co quanh cuối cùng rồi cũng phải đi thẳng vào sự thật. Từ điển Vũ Chất chỉ có đạo chứ không lậu. Cục Xuất bản một phen lúng túng khi lỡ ra văn bản không đúng sự thật.
Read the rest of this entry

Văn hóa – đạo đức thị trường

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

K.Marx, Nguồn Google Images

K.Marx, nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Trước khi Chu good bye Internet mấy ngày để đi công vụ, chia sẻ thêm một điều đang tức. Tức với các vị giáo sư, tiến sĩ mũ cao áo rộng đang khoát luận về đạo đức – văn hóa của Văn hay Sử! Read the rest of this entry

20.10 – Viết ngắn về nữ quyền

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ảnh lấy nguồn từ Inra Sara

Ảnh lấy nguồn từ Inra Sara

Chu Mộng Long – Sự sống sinh ra từ người mẹ. Thế giới bắt đầu từ phụ nữ. Phụ nữ không cần tiếng nói, cái họ để lại đơn giản là sự sinh sôi. Và đó là quyền lực nguyên thủy. Người mẹ đã thống trị thế gian từ thuở khai thiên lập địa. Read the rest of this entry