Category Archives: Văn học

Vũ hội thi ca: Khi ngài Phao-lồ thách đấu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ngài Paul Nguyễn Hoàng Đức

Chu Mộng Long: Một đất nước không thể một lúc có hai vua. Huống hồ là hiện nay “cường quốc thi ca” của ta có cả triệu vua. Đi đâu cũng thấy các nhà thơ xưng hùng xưng bá, cao hứng lên thì tự xưng hoàng đế hết. Ngài Paul Nguyễn Hoàng Đức có nói, một đất nước mà bất phân cao thấp thì loạn to. Mà đang loạn thật. Mỗi vua thơ hùng cứ một phương, thỉnh thoảng ném phân vào nhà nhau để hưởng. Lần này ngài Paul quyết chí ra tay dẹp loạn bằng cuộc thách đấu đầy hào khí.

Để tạo không khí cho cuộc đấu có một không hai này, Chu mỗ nhiệt thành viết bài cổ vũ. Read the rest of this entry

“Đầu súng” ẩn dụ cho “đầu buồi” hay “đầu người”?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Tôi đã có đến hai bài làm rõ “đầu súng” (trong “đầu súng trăng treo”) không liên quan đến “đầu người”. Bởi vì bản thân “đầu” là một từ độc lập, mượn tự hình gốc Hán là cái nắp đậy (亠), nghĩa gốc là chỉ phần trên cùng, không phân biệt đó là đầu gì. Khi kết hợp với cái gì thì nó ra cái đầu đó và xác định nghĩa cho cái đó: đầu người, đầu bò, đầu sông, đầu núi, đầu gậy, đầu súng… Trong trường hợp này, nghĩa ban đầu là chỉ phần trên cùng không thay đổi. Không có chuyện “chuyển nghĩa” khi một từ kết hợp tự nhiên với một từ trong trường hoạt động của nó. Nên nhớ là sách giáo khoa hỏi sự chuyển nghĩa của bản thân từ “đầu” chứ không hỏi cả cụm từ rồi khoe cả tràng “ẩn dụ tri nhận”. Khoe theo cách “bác sĩ – thằng bán thịt” của Nguyễn Vượng thì đúng là “cục phân” với “nắm cơm” cũng có quan hệ liên tưởng nếu đầu người nghĩ theo cách của đầu chó. Read the rest of this entry

Nói với mấy giáo sư tiến sĩ lò ấp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Bài viết trước của tôi phê bình sách giáo khoa một cách đàng hoàng trên nền lý luận và thực tiễn tiếng Việt. Các ngài khoa bảng muốn tranh luận thì nên vào trang FB của tôi tranh luận trực tiếp, không nên cho đám học trò vào gây nhiễu, càng lộ cái đuôi lò ấp ra. Dám làm dám chịu mới đáng gọi là có học thức. Read the rest of this entry

Sách Ngữ văn làm hại tiếng Việt và trẻ em

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Nói thật mỗi lần mở sách giáo khoa, hễ đọc trang nào là ngứa mắt trang đó. Vì cả nể với nhau nên cho qua những cái sai mà lẽ ra không được phép sai. Nhưng có lẽ đến lúc phải lên tiếng. Không vì các ông khoa bảng ngồi làm dự án cải cách nữa mà vì trẻ em, vì tương lai của đất nước. Read the rest of this entry

Sở – Tề diễn nghĩa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguyên tác Chu Mộng Long. Kết hợp chính sử và dã sử thời Chiến quốc.

Quản Trọng dụng kế phá núi rừng,

Sở Vương mắc mưu diệt nguyên khí. Read the rest of this entry