Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Soi sáng chiến tranh thương mại do Mỹ phát động bằng chủ nghĩa Marx-Lenin

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Tiêu đề bài viết này sẽ làm cho nhiều người bật cười. Soi ánh sáng chủ nghĩa Marx-Lenin vào cuộc chiến tranh do ông trùm chủ nghĩa tư bản phát động khác nào lấy hồn Trương Ba soi vào da anh Hàng thịt? Read the rest of this entry

Tôi góp ý về Luật Đặc khu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Được tin Thủ tướng “cầu thị” về Luật Đặc khu, tôi xin ý kiến. Có thể ý kiến của tôi được đồng tình hay không đồng tình, nhưng quan trọng là được nói lên suy nghĩ của mình. Read the rest of this entry