Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Vạch mặt “Phê bình chỉ điểm”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Chính xác là Phê bình chỉ điểm chứ không phải Phê bình kiểm dịch như GS. Trần Đình Sử nói, vì kiểm dịch có thể bị nhầm do thiểu năng chứ chưa hẳn đã mang tâm địa xấu xa. Không có cách gọi nào chính xác hơn cho lối phê bình cố tình hại người là Phê bình chỉ điểm. Khái niệm này nghe tởm lợm nên người ta né tránh không dám dùng. Bọn chỉ điểm, dù ở thời nào, chỉ điểm về việc gì, luôn bị khinh bỉ, không đáng tin, vì chúng lá mặt lá trái, vu oan giá họa và giết người một cách gián tiếp. Read the rest of this entry

Tiên Lãng diễn nghĩa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sơ thẩm án giam, phúc thẩm án treo, vì đó là ta!

Sơ thẩm án giam, phúc thẩm án treo, vì đó là ta!

Chu Mộng Long – Hôm nay được tin xử phúc thẩm vụ Cống Rộc. Hai chữ “phúc thẩm” đầy nhân đạo. Bọn thù địch hy vọng đám giặc Vươn, giặc Quý sẽ được tha, dù đã bị tạm “nhập kho” khá lâu vượt giới hạn quy định của Bộ Luật Hình sự. Read the rest of this entry

Nhã Thuyên và hành lang pháp lí cho nhà khoa học

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhã Thuyên (Sinh 1986)

Nhã Thuyên (Sinh 1986, bằng tuổi con cháu chúng ta!)

Chu Mộng Long – Tôi không đồng nhất vụ Nhã Thuyên với Nhân văn giai phẩm, vì lẽ nào cho đến bây giờ lại sai và sửa sai lần nữa. Với người Mỹ, chúng ta từng đọ súng đến chí tử vẫn có thể ngồi lại đối thoại với nhau để tìm ra một tiếng nói chung, huống hồ là dân máu đỏ da vàng với nhau, lại là trí thức tinh hoa của dân tộc chứ không phải người nông dân với tầm nhìn không vượt qua khỏi cái cán cuốc! Read the rest of this entry

Trung tâm và Ngoại biên: Từ hệ hình cấu trúc luận đến hệ hình hậu cấu trúc luận

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hiện đại hóa hay trở về trung cổ? (Tranh Picasso)

Hiện đại hóa hay trở về trung cổ? (Tranh Picasso)

Chu Mộng Long – Trước khi đăng bài Chính trị và văn hóa, xin giới thiệu trước bài viết công phu của anh Lê Nguyên Long trên trang Phê bình văn học để bạn đọc hiểu thế nào là Trung tâm và Ngoại biên – một trong những vấn đề hàng đầu cần giải quyết liên quan đến Giải cấu trúc luận. Hồng vệ đao phái tự cho mình là “Chính phái” nên có thể không tiếp cận được thứ lí thuyết bị cho là “Tà phái” này. Mà nếu léng phéng chui vào đọc trộm có thể bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi nhảy dựng lên cho là “động mồ động mả”.

Nói chung, văn hóa thấp thì không nên đọc, chứ đọc lõm bõm rồi kiêu ngạo chê những ông như Derrida, Foucault lắm lời, khác nào phận cầy cáo mà chê nho xanh!

Công bằng mà nói Văn học hậu hiện đại chưa có những thành tựu đáng kể, đôi khi rất tạp pí lù như chính nó tuyên ngôn, nhưng lí thuyết phê bình hậu hiện đại đang là công cụ hữu hiệu của nhận thức, từ ngôn ngữ, văn hóa, văn học đến kinh tế, chính trị, xã hội học. Phủ nhận nó chẳng khác nào lấy tư duy cổ lỗ của mình mà phủ nhận Tương đối luận của A. Einstein!

Read the rest of this entry

Đã “phi chính trị” thì nguy hiểm chỗ nào?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dòng ngầm thành dòng chính đây! (tranh Picaso)

Dòng ngầm thành dòng chính/nổi đây! (tranh Picasso)

Chu Mộng Long – Trích không chú dẫn nguồn lời của Lenin: “Đứng ngoài văn hóa tức là đứng ngoài chính trị”, ông Vũ Hạnh cho Luận văn của Nhã Thuyên là một luận văn phi văn hóa, phi chính trị. Thế là bao nhiêu người vác gậy đuổi đánh cho bằng được đối tượng vì cái tội “đứng ngoài văn hóa”, “ngoài chính trị” ấy! Read the rest of this entry