Monthly Archives: Tháng Ba 2015

Nên biểu dương lãnh đạo tỉnh Bình Định

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

25-3-Anh-1-Doi-cay-xanh-7684-142724588925-3-Anh-2-Doi-cay-xanh-4281-1427245889Chu Mộng Long – Làm tốt thì không chỉ được dân đồng tình, tin tưởng mà còn phải được biểu dương. Dư luận không nên lờ cái tốt mà khoét vào cái xấu! Hoan hô lãnh đạo tỉnh!
Read the rest of this entry

Vàng Tâm diễn nghĩa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Truyện viết nhanh của Chu Mộng Long

Triệu Cao trong phim Trung Quốc
Triệu Cao trong phim Trung Quốc

Chu Mộng Long –  Warning: Chuyện xưa, cấm suy diễn lung tung! Nhiều người đang cãi về Vàng Tâm hay Mỡ, Mỡ hay Vàng Tâm là do thiếu hiểu biết về lịch sử, về ngôn ngữ!

Ngôn ngữ không cố định mà có tính lịch sử. Ngôn ngữ chỉ là khế ước của cộng đồng,  theo F. Saussure; không phải tự nhiên mà có hay biểu đạt sự thật mà chỉ là diễn ngôn được hợp thức hóa bởi quyền lực, theo M.Foucault.

Vàng Tâm hay Mỡ không thành vấn đề về mặt ngôn từ! Câu chuyện vui, chỉ minh họa cho lý thuyết về “chiến lược diễn ngôn” được hình thành như thế nào trong lịch sử ngôn ngữ.

—————

Read the rest of this entry