Monthly Archives: Tháng Ba 2012

Cái ấy, chuyện ấy… sự thật và những giới hạn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau

(Nguyễn Du)

Chu Mộng Long – Gần đây, trong đời sống và trong văn chương, cái tục (cái ấy, chuyện ấy) xuất hiện tràn lan như một môđéc thời thượng. Bàn luận về vấn đề này cũng đã có đến hàng trăm trang sách. Một vấn đề xưa cũ. Cũ như từ khi loài người đã có cái ấy, chuyện ấy. Tuy nhiên, hiểu một cách đầy đủ về cái ấy, chuyện ấy… không hề đơn giản, đôi khi rơi vào những cực đoan, lệch lạc. Bài viết này nhằm mục đích tìm ra sự thật và những giới hạn của một vấn đề nhạy cảm nhất trong mọi thời đại này.
 

Muốn hay không muốn, cái tục vẫn cứ tồn tại trong đời sống. Tạo hoá sinh ra cái ấy (của cả ông lẫn bà) như một nghịch lý: vừa được xem là của quý lại vừa bị xem là của nợ. Gọi nó là cái tục hay không tục, không phải do tạo hoá mà do chính con người. Của quý hay của nợ, tất cả đều chỉ là sản phẩm của quan niệm. Về bản thể, trước sau nó vẫn là nó, cả mấy ngàn năm nay không hề thay đổi. Có chăng là lúc cương lúc nhu theo lẽ biến dịch: “cao giả ức chi”, “hạ giả cử chi”[1]

Read the rest of this entry