Daily Archives: Tháng Mười 30, 2012

Tham vọng của thứ quyền lực thứ tư

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tha hồ mà “thực thi công vụ” trong quần chúng! (Ảnh Google Image)

Chu Mộng Long – Ngày 26 tháng 10 năm 2012, tại nghị trường, ông dân biểu Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch Hội Nhà (b)áo đề xuất: “Việc coi báo chí là cơ quan thực thi công vụ cũng cần được đưa vào luật. Việc này sẽ bảo vệ cho báo chí, phóng viên. Ví dụ trong quá trình phóng viên tác nghiệp, nếu người nào cản trở thì sẽ phạm tội danh chống người thi hành công vụ, có thể chuyển qua xử lý theo luật hình sự”.

Một đề xuất bề ngoài tưởng chính đáng nhưng bên trong chứa đầy tham vọng: tham vọng nắm lấy quyền lực vô biên! Read the rest of this entry