Daily Archives: Tháng Mười Hai 5, 2017

Khi phê bình dung tục nhân danh giáo dục nhân văn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chí Phèo trong phim làng Vũ Đại ngày ấy

Chu Mộng Long: Khoan hãy chửi tác giả bài báo này. Nghiên cứu sinh học nước ngoài đấy!

Nhưng không rõ anh ta thuộc chuyên ngành gì?

Hãy đọc kỹ bài viết của anh ta đã. Anh ta không phải không có lý. Anh ta cho rằng Chí Phèo không đại diện cho giai cấp nào, vô đạo đức, một tên tội phạm nguy hiểm cần phải loại trừ. Và hiển nhiên, vì Chí là nhân vật văn học, cho nên, tốt nhất là loại trừ tác phẩm chứa anh Chí ra khỏi nhà trường, vì… sợ học sinh học tập và làm theo gương Chí Phèo. Read the rest of this entry