Daily Archives: Tháng Một 19, 2018

Lại chữ viết Bùi Hiền: Hàm hồ và phá hoại có hệ thống?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn Tuổi trẻ online

Chu Mộng Long: Một Phó giáo sư, Tiến sĩ, học hàm học vị do Nhà nước phong đàng hoàng, công bố một “công trình khoa học” về chữ viết một cách phản khoa học, phản giáo dục, phản văn hóa, bị cộng đồng lên tiếng phản đối mà vẫn được quảng bá bằng mọi giá bất chấp tất cả thì thật khó hiểu cho nền văn hóa và học thuật nước nhà. Đến nước này thì không thể thốt lên rằng, nền văn hóa, giáo dục và học thuật quốc gia đang bị rơi vào tình trạng báo động: hàm hồ và phá hoại có hệ thống! Read the rest of this entry