Giải huyền thoại Tết Đoan Ngọ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Khuất Bình từ phú huyền nhật nguyệt/ Sở Vương đài tạ không sơn khâu (Lý Bạch)

Vợ hỏi: Tết Đoan Ngọ là Tết gì vậy anh?

Tôi nói: Anh chỉ biết là ngày giỗ nhà thơ Khuất Nguyên.

Vợ nói: Tiến sĩ mà ngu như bò! Giỗ sao lại gọi là Tết? Tết là ăn mừng, vui như Tết. Chẳng nhẽ người ta mừng Khuất Nguyên chết?

Tôi cố gắng diễn giải: Biết đâu tục này có từ thời nước Sở chưa bị Tần thôn tính. Cái ông Khuất Nguyên lắm điều dám chỉ trích vua quan nước Sở, gây mất ổn định, nên khi nghe tin ông ấy nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn, vua quan nước Sở tổ chức lễ hội ăn mừng. Sau đó Tần thống nhất Trung Hoa thấy cái lễ hội này hay vì nó răn đe bọn nhà Nho lắm điều nên phổ biến toàn Trung Hoa và từ đó thành tập quán. Tục này từ Trung Hoa đã du nhập sang nhiều nước chư hầu. Dân gian thì cứ theo thói quen mà ăn mừng chứ biết gì?

Vợ cãi: Sao em thấy có sách người ta nói là lễ hội giết sâu bọ? Sáng nay em thấy dân FB hô hào giết sâu bọ phá hoại mùa màng rầm rộ lắm!

Tôi lại cười: Chắc là thời xưa bọn phong kiến tuyên truyền Khuất Nguyên chết hóa thành sâu bọ. Nghe nói vua Tần viết khẩu hiệu: “giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ” để làm bùa chú trấn oan hồn Khuất Nguyên. Mà này, sâu bọ thì ngày nào mùa nào chẳng có mà phải đợi đến mồng 5 tháng 5 mới hô hào giết? Bây giờ có thuốc trừ sâu cũng nhập từ Trung Hoa, cứ phun một phát là xong, có gì mà phải hô hào?

Bất ngờ vợ diễn giải: Nhưng thứ thuốc ấy phun hoài đã gây biến thể sinh học, bọn sâu không hóa bướm mà tiến nhanh tiến mạnh hóa thành người, đông lắm. Khi đông lên, mạnh lên, chúng có thể thống trị thế giới với sức phá hoại kinh khủng. Diệt chúng không xong có khi chúng thù địch chúng lại diệt mình. Thôi đóng cửa ngủ cho an lành…

Lần đầu tiên tôi khen vợ thông minh. Mùng 5 tháng 5 đóng cửa ngủ thôi. Sâu nhiều thì chúng tranh ăn và tự đánh nhau rồi cũng chết cả lũ!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.