Daily Archives: Tháng Tư 2, 2017

Thi pháp học đồ đểu (1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng điều tôi đang nói đến rất có tính điển hình. Bởi tôi đang ở trong chăn, cái chăn của thời đại sinh ra thế hệ trí thức cơ hội chuyên sản xuất đồ đểu.

Loạt bài này tôi sẽ nói đến một cuốn sách có tên Thi pháp học. Read the rest of this entry