Daily Archives: Tháng Tư 1, 2017

Tin cá tháng tư: về nhạc Trịnh Công Sơn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Theo lí luận của các trùm phê bình âm nhạc: Nguyễn Lưu, Nguyễn Thụy Kha, nhạc Trịnh Công Sơn có thể sẽ bị liệt kê vào danh sách cấm. Không chỉ ta mà địch cũng đã cấm. Read the rest of this entry

Ngụy hay không ngụy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Tôi là người lính cộng sản, từng mang lí tưởng đỏ lên đường đi chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc.

Nhưng với tôi, tất cả những người lính, bất luận là lính thú thời phong kiến hay lính thời nay, đánh giặc Tàu hay đánh giặc Tây đều được tôn trọng nếu thực hiện trách nhiệm lớn lao với dân với nước. Những người lính làm nhiệm vụ cao cả ấy không có ranh giới ý thức hệ hay hận thù. Read the rest of this entry