Daily Archives: Tháng Ba 8, 2017

Ngày 8.3 và thân phận kẻ nằm dưới

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tranh René Magritte: Phụ nữ bị đàn ông xem là đối tượng tình dục.

Chu Mộng Long – Phụ nữ ta được giải phóng nhưng không được khai phóng. Bởi họ được kẻ nằm trên giải phóng cho mình chứ không có khả năng tự vùng lên giải phóng. Họ không có bản sắc. Họ chỉ là cái bóng của chủ thể là đàn ông nên không thể hiểu đầy đủ và sâu sắc hai chữ Tự Do và Bình Đẳng. Read the rest of this entry