Daily Archives: Tháng Ba 5, 2017

Gánh hàng rong và ông Thiên Lôi

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ với gánh hàng rong trước 1975, Google

Mẹ với gánh hàng rong trước 1975, Google

Chu Mộng Long – Thời chiến tranh cho đến hòa bình, mẹ tôi từng còng lưng gánh hàng rong đi dạo khắp phố để nuôi anh em tôi ăn học. Nghe ông Thiên Lôi của Quận 1 tuyên bố dẹp vỉa hè dẹp luôn cả gánh hàng rong của người nghèo mà chạnh lòng. Bởi mẹ tôi cũng từng bị đuổi, bị dẹp như vậy.

Chúng ta cần làm việc lí tính. Nhưng không thể nhìn đời bằng đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ. Read the rest of this entry