Daily Archives: Tháng Ba 4, 2017

Về bộ ảnh Tuyệt tình cốc: Một bài phê bình giả đạo đức, giả nghệ thuật

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hình ảnh phồn thực của Việt Nam

Tượng phồn thực ở Gia Lai, Việt Nam, Nguồn Google

Chu Mộng Long – Nghệ thuật có khoảng trống mênh mông cho quyền sáng tạo và cảm thụ cá nhân nhưng không có chỗ cho quyền phê bình áp đặt với các loại nhân danh gây tổn hại đến nghệ thuật, trừ phi đối tượng phê bình có hại thật sự. Bài này phê bình bài phê bình giả đạo đức, giả nghệ thuật của nhà thơ Văn Công Hùng. Read the rest of this entry