Tưởng niệm Lý Quang Diệu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

LyquangdieuChu Mộng Long – Độc đảng, không kiểm soát được quyền lực dẫn đến lộng hành, tham nhũng không là điều hay. Nhưng đa đảng để tranh chấp quyền lực, nhồi da xáo thịt, dẫn đến loạn lạc không bao giờ là điều tốt.

Bài viết này viết nhanh ngay sau khi nguyên Thủ tướng Singapore vừa mất. Trên FB Chu từng bị “thế lực” dân chủ cờ vàng ném đá khốc liệt, hãi quá nên bây giờ mới dám đăng!

Tôi tin ông Lý Quang Diệu vĩ đại vì ông dám đối mặt và tiêu diệt tham nhũng chứ không vì cái gì khác.

Bởi vì không diệt được chuột tham nhũng thì có làm ra cả đống vàng chất thành núi cũng bị lũ chuột tha hết về ổ của chúng!

Khi tuyên bố và thực hiện điều đó, ông có cách làm khôn ngoan, thông minh, chuột tự khóa mồm lại và ông không phải lo thon thót đập chuột vỡ bình.

Bí quyết đơn giản là sự minh bạch cùng với cơ chế quản lí chặt chẽ. Bọn chơi trò công khai, minh bạch đểu để mị dân không có đất sống ở Singapore!

Ý chí của ông là thực hiện một sách lược kinh tế làm giàu cho đất nước Sing và dân Sing chứ không phải cho riêng cá nhân gia đình ông và nhóm quyền lực thân ông. Từ nhà cửa cho người nghèo đến các phúc lợi xã hội được thực hiện một cách bình đẳng. Cho nên dân Sing yêu ông chứ không căm gia đình ông và đảng của ông!

Không rõ ý thức hệ đảng của ông là gì, chỉ biết nhà nước của ông tạo ra là nhà nước do dân, vì dân, không gây thù địch với dân.

Hình như theo ông, ý thức hệ không phải là chỗ dựa cho một nhà nước hùng mạnh. Tư tưởng lấy dân làm gốc, thực hiện chính sách làm giàu cho dân trước là nền tảng mang lại sự thống nhất của nhà nước Singapore.

Cho nên một đất nước đa sắc tộc như Sing không bị chia rẽ bởi cái gọi là ý thức hệ, tôn giáo, chủng tộc mà vẫn thống nhất, hòa điệu được những khác biệt. Người dân có cách nghĩ khác nhau nhưng nhất trí đồng tâm làm giàu và xây dựng nếp sống văn minh cho chính họ.

Ông Lý Quang Diệu chỉ sợ quan và dân của ông bị suy thoái năng lực trí tuệ, sức lao động chứ không sợ suy thoái tư tưởng.

Ông từng nói, ông chỉ có một kẻ thù lớn nhất là tham nhũng. Cho nên, ông tập trung chống tham nhũng chứ chẳng mất thời gian để tâm đến kẻ thù địch nào khác ngoài tham nhũng. Ông thừa hiểu nếu để chuột tham nhũng lộng hành, chính những con chuột ấy quậy phá làm vỡ bình chứ không phải do thế lực nào khác!

Và đó cũng là lí do dân Sing chẳng cần đòi hỏi đa nguyên, đa đảng để làm gì! Họ cần ông và đảng của ông cầm lái cho con thuyền hạnh phúc của chính họ.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.