Marx and Engels: Quyền lực và cách mạng xã hội

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

K. Marx & F.Engels. Nguồn Google Images

K. Marx & F.Engels. Nguồn Marxist.org

Chu Mộng Long – Những người lao động chân chính không có bất cứ lí do gì thù địch chủ nghĩa Marx. Marx luôn là người bạn tốt của những người lao động chân chính. Marx yêu tự do và đã đấu tranh bảo vệ quyền lợi của những người lao động. Muốn bảo vệ chủ nghĩa Marx phải phát triển chủ nghĩa Marx, ở những điều Marx chưa thấy, chứ không phải áp đặt những niềm tin giáo điều.

Bằng chủ trương cách mạng xã hội, Marx đã giải quyền lực tư sản, dạy cho bọn tư sản bài học về giá trị lao động, về sự đối xử bình đẳng với tầng lớp lao động, về sự tôn trọng quyền làm người của mọi con người.

Bài học lớn nhất Marx dạy cho mọi nhà nước là bài học về sự tự sát khi chống lại nhân dân.

Quyền lực tối thượng không thuộc về nhà nước hay một nhóm người nhân danh nhà nước mà thuộc về nhân dân. Bởi vì, nhân dân không phải là nô lệ bị tước đoạt hết năng lượng tinh thần để thành “vật sở hữu” như Hegel nghĩ; có thể trong điều kiện lịch sử của hình thái sản xuất cũ, nhân dân không sở hữu quyền lực nhưng vẫn luôn mang mọi tiềm năng vô hạn của quyền lực để tước đoạt mọi quyền lực bị sở hữu và thôn tính, dù phải hao phí nhiều xương máu.

Marx đã tổng kết sâu sắc thực tiễn và nhìn thấy tiềm năng quyền lực vô hạn ở nhân dân với cuộc cách mạng xã hội long trời lở đất .

Nhưng Marx chưa thấy nhiều điều, dù đôi chỗ Marx đã dự báo thiên tài. Marx chưa thấy sự thỏa hiệp và gắn bó hữu cơ giữa tư sản và công nhân, giữa tổ chức quản lísản xuất làm cho mâu thuẫn giai cấp tự biến mất trong thời kì hậu công nghiệp. Marx chưa thấy hết tương lai thống trị của một nền kinh tế tri thức sở hữu trí tuệ, tri thức cũng là hàng hóa cần trao đổi và lưu thông, giá trị lao động được đo bằng sáng tạo tri thức, hỗ trợ và thay cho cơ bắp. Marx chưa thấy tư hữu công bằng sẽ thay cho tư hữu tước đoạt và thôn tính chứ khó có thể đi đến một xã hội công hữu hoàn toàn. Và Marx không thể tính trước nhà nước pháp quyền vẫn tồn tại bằng tất cả sự văn minh của nó để duy trì sự công bằng, điều tiết phúc lợi xã hội thay vì nhà nước tự tiêu vong.

Nhà nước văn minh ấy do nhân dân tự bầu ra và nhân dân tự phế truất bởi quyền lực của nhân dân. Đó là nhà nước của dân, do dân, và vì dân theo đúng tinh thần John Locke đã nghĩ, và Hồ Chí Minh đã kế thừa.

Nhà nước không thực hiện được chức năng lớn lao đó ắt sinh ra cặp phản đề hay mâu thuẫn đối kháng giữa nhà nước và nhân dân. Trong thế giới văn minh hiện đại, mâu thuẫn này được hóa giải bằng đối thoại thay vì đối đầu man rợ. Đó là một phương cách giải quyền lực đúng nghĩa.

Cái xấu, cái ác mà chúng ta đang nỗ lực chống đều sinh ra từ tư hữu man rợ, hoang dã chứ không phải lỗi ở chủ nghĩa Marx!

Marx – Engels cũng như các triết gia hậu Marxist đều khẳng định, tư hữu là động lực của phát triển, nhưng tư hữu cũng hủy hoại nhân tính, quan hệ xã hội và môi trường tự nhiên.

J.Derrida, M.Foucault, J.Lyotard…, những triết gia giải cấu trúc, tự xưng là những nhà “hậu Marxist”, trong tư tưởng của họ, luôn hàm chứa Marx, phát triển biện chứng phủ định của Marx bằng chính phương pháp mà họ gọi là hủy – tạo (De-construction). Triết học chân chính có nhiệm vụ phản biện chân chính chứ không chơi trò bịa đặt, xuyên tạc bất chính.

Cuối cùng, các triết gia giải cấu trúc này cũng không thấy được rằng, đa nguyên chưa phải đã giải quyền lực đúng nghĩa, mà nhiều khi chỉ là hình thức mới của sự tranh chấp quyền lực, biến nhân dân thành nạn nhân của sự tranh chấp xôi thịt hơn là biết sử dụng sức mạnh của nhân dân để xây dựng một nhà nước hùng mạnh.

Cần lưu ý, các nước phương Tây vẫn nghiên cứu và học tập chủ nghĩa Marx bên cạnh các tinh hoa triết học của nhân loại, và xếp Marx vào hàng những bộ óc vĩ đại cùng với Albert Einstein.

Không thể chối cãi rằng, chủ nghĩa Marx đã từng là khắc tinh của chủ nghĩa tư bản man rợ, hoang dã. Chống chủ nghĩa Marx để kéo lùi lịch sử, khôi phục chủ nghĩa tư bản man rợ, hoang dã, hay để gieo rắc thêm sự chia rẽ, kì thị, xung đột, thù hằn, phá hoại tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc và quốc tế?

———————

“Philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.”
― Karl Marx, Theses on Feuerbach

“As Prometheus, having stolen fire from heaven, begins to build houses and to settle upon the earth, so philosophy, expanded to be the whole world, turns against the world of appearance. The same now with the philosophy of Hegel.”
–Karl Marx, Notebooks on Epicurean Philosophy, 1839

“Money is the universal, self-constituted value of all things. Hence it has robbed the whole world… of its proper value. Money is the alienated essence of man’s labour and life, and this alien essence dominates him as he worships it.”
― Karl Marx, On the Jewish Question

“Political power, properly so called, is merely the organized power of one class for oppressing another. If the proletariat during its contest with the bourgeoisie is compelled, by the force of circumstances, to organize itself as a class, if, by means of a revolution, it makes itself the ruling class, and, as such, sweeps away by force the old conditions of production, then it will, along with these conditions, have swept away the conditions for the existence of class antagonisms and of classes generally, and will thereby have abolished its own supremacy as a class.”
― Marx & Engels, The Communist Manifesto

“In bourgeois society, therefore, the past dominates the present; in Communist society, the present dominates the past. In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.”
― Marx & Engels, The Communist Manifesto

“The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win”.
― Marx & Engels, The Communist Manifesto

“Communism deprives no man of the power to appropriate the products of society: all that it does is to deprive him of the power to subjugate the labor of others by means of such appropriation.
It has been objected, that upon the abolition of private property all work will cease, and universal laziness will overtake us.
According to this, bourgeois society ought long ago to have gone to the dogs through sheer idleness; for those of its members who work, acquire nothing, and those who acquire anything, do not work.”
― Marx and Engels, The Communist Manifesto

“It is a bad thing to perform menial duties even for the sake of freedom; to fight with pinpricks, instead of with clubs. I have become tired of hypocrisy, stupidity, gross arbitrariness, and of our bowing and scraping, dodging, and hair-splitting over words. Consequently, the government has given me back my freedom.”
Letter from Marx to Arnold Ruge (25 January 1843), after the Prussian government dissolved the newspaper Neue Rheinische Zeitung, of which Marx was the editor.

Nguồn: https://www.facebook.com/KarlMarxAuthor?fref=ts

Bài liên quan: Sai lầm của Marx hay hạn chế của thực tại

Bài liên quan: Phải khách quan trung thực

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.