Tào lao bí đao rồi con ơi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

1455971_389260811240099_431740682168439990_nChu Mộng Long – Giáo dục đại học và giáo dục nói chung đang lâm trọng bệnh, thật đáng thương hơn là ném đá. Các con dám bày tỏ chính kiến là đáng quý, giống như con bệnh tự khai bệnh của mình. Còn tỏ ra làm thầy thuốc mà bốc thuốc chẳng đúng bệnh thì nguy hiểm.

Xem Video các con phát ngôn, người ta cảm giác các con bức xúc vì sự lười biếng mà đòi có bằng giỏi hơn là bức xúc chính đáng.

Các con đang chạy theo bằng cấp hay các con đang đòi hỏi sự công bằng được thực hiện qua kiểm định năng lực?

Các con chỉ đúng một phần khi chạm đến thực trạng học không đi đôi với hành, nặng lí thuyết hơn là chú trọng đến nhu cầu thực tiễn. Điều đó làm cho sự học trở nên chán ngán kinh khủng!

Nhưng cái gì là top trên top dưới? Cái gì là học nhiều học ít? Cái gì là bằng giỏi bằng dở? Rồi quy cho sự bất công?

Bất công nằm trong nội bộ của từng trường và đội ngũ các thầy chứ liên quan gì top trên top dưới, học nhiều học ít, chương trình nặng chương trình nhẹ. Một cơ chế giáo dục mà đứa có năng lực thực sự không bằng đứa học vẹt, hay chép tài liệu, hay chơi trò chạy điểm, mua điểm kia mới đáng bàn.

Bằng giỏi hay bằng trung bình đúng là có liên quan đến bệnh thành tích, nhưng bất công nằm ở thị trường tuyển dụng chứ quan trọng gì ở tấm bằng được xếp loại gì. Thị trường tuyển dụng mà lành mạnh, chú trọng năng lực thực sự thì các trường sẽ tự phân loại và tự điều chỉnh nội dung và phương pháp đảm bảo chất lượng, kể cả sinh viên cũng tự tìm trường học, tìm người dạy và tìm cách học tốt chứ không cần nhà quản lí phải kêu gào đổi mới hay phân loại một cách chủ quan!

Hiện nay, chủ trương của Đảng và những người lãnh đạo giáo dục đang xúc tiến đổi mới căn bản và toàn diện, chuyển truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực là hướng đi đúng, hiện đại, khai phóng. Nhưng nếu chỉ thực hiện ở trên ngọn và chỉ trong nội hạt ngành giáo dục thì kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi vì chủ trương trên ngọn kia không làm lung lay cái gốc là đội ngũ giảng dạy yếu kém với quán tính sáo mòn, và bản thân ngành giáo dục không làm xoay chuyển nổi cái cỗ máy nhân sự khổng lồ chuộng bằng cấp hơn năng lực đang thống trị trên thị trường việc làm.

Dũng cảm lên tiếng là cần thiết, nhưng phải nói đúng con ạ!

————–

Video về phát ngôn của sinh viên:

https://www.youtube.com/watch?v=1jXFk4fvA_w

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.