Tranh chức tranh quyền và thích khách

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

IMG_20141206_155108Chu Mộng Long – Ngay từ đầu, Chu đã cảnh báo với Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, rằng, thực hiện dân chủ phải cho ra dân chủ một cách bài bản, nếu không sẽ loạn lạc. Kẻ xấu sẽ lợi dụng dân chủ lũng đoạn chính quyền gây mất ổn định, và sự tranh chức tranh quyền sẽ trở nên khốc liệt.

Và sự thật là Trường Đại học Quy Nhơn đang loạn lạc, mất kiểm soát trong và sau khi bỏ phiếu tín nhiệm các cấp.

Quyết định 2105/QĐ-ĐHQN, Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… do Hiệu trưởng kí ngày 06 tháng 8 năm 2014 và Công văn 2620/ĐHQN-TCCB về việc tổ chức Hội nghị liên tịch… để chuẩn bị bầu bán cho nhiệm kì 2014 – 2019 do Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ kí ngày 16 tháng 9 năm 2014 chẳng theo quy định nào của Nhà nước. Chu nói, đó là những văn bản trái luật, nguy hiểm, cần thu hồi, nhưng không hiểu sao Nhà trường vẫn giữ nguyên, còn quy trình thì biến báo tùy tiện.

Sự biến báo đến mức, nhân sự được bổ nhiệm không cần những tiêu chuẩn theo luật định thì một kẻ côn đồ, vô học vẫn có thể được đưa vào ngồi trên chiếc ghế đã được xếp đặt, nếu có sự giới thiệu, vận động theo cách phổ thông đầu phiếu mà những người chủ trì đã đưa ra và biến báo đủ kiểu tại các cuộc họp.

Kết quả, các cuộc bỏ phiếu đã biến thành các cuộc đấu tố, bôi nhọ khốc liệt đến mức đê hèn, hạ tiện giữa các phe nhóm để tranh chức tranh quyền. Hiện đang có loạt đơn khiếu nại, tố cáo, vu cáo lẫn nhau chưa được giải quyết.

Đỉnh điểm của cuộc tranh chấp ấy dồn vào Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non. Chu đang nghĩ, chẳng lẽ, người ta chơi trò hạ tiện đến mức, ngoài các thủ đoạn đã dùng, người ta dùng luôn cả côn đồ thích khách!!??

Mà thích khách lại hành thích một người không tranh chấp như Chu???

Ngay từ đầu, khi Hiệu trưởng gợi ý đưa Chu vào danh sách nhân sự thay ông Lê Văn Đức làm Trưởng Khoa, Chu đã khảng khái từ chối với lí do: 1) Chu từ công tác ngoài tỉnh vội về trường để bảo vệ và ủng hộ Hiệu trưởng kéo dài nhiệm kì một cách công khai giữa cuộc bỏ phiếu tại Hội trường, bây giờ nhận lời khác nào Hiệu trưởng đã trả ơn bằng cách cho ghế cho Chu. 2) Cuộc bỏ phiếu này tranh chấp không lành mạnh dễ mất nhân cách, giữa chiếc ghế và nhân cách, Chu chọn nhân cách.

Khi lấy thư giới thiệu Trưởng Khoa tại Hội trường, Chu đề nghị được rút lui, và vì sự ổn định, Chu tiến cử bổ nhiệm lại ông Lê Văn Đức, mặc dù trước đó “Hội nghị liên tịch” (không đúng thành phần liên tịch) đã gạt ông Đức ra rìa. Đến khi ông Đức tiếp tục trúng Trưởng Khoa, câu chuyện tín nhiệm Phó Khoa lại trở nên phức tạp với những mưu toan đen tối diễn ra.

Trưởng Khoa chủ trì các Hội nghị đầy căng thẳng vì tiêu chuẩn nhân sự đưa ra không rõ ràng, không theo luật định. Trước ngày bỏ phiếu bổ nhiệm lại Phó Khoa, Trưởng Khoa Lê Văn Đức tìm cách đuổi khéo Phó Khoa Lê Nhật Ký ra khỏi Khoa bằng cách mớm cho 3 chức Phó phòng trên trường. Thật khó hiểu là các chức Trưởng phòng và Phó phòng chưa nằm trong dự định của Hiệu trưởng, nhưng ông Lê Văn Đức lại có thể dự liệu trước???

Kết quả, bà Trần Thị Giang được bổ nhiệm lại, trong khi ông Lê Nhật Ký, một người tận tụy với công việc, bị đá ra khỏi chức Phó Khoa mà không có một cuộc kiểm điểm công việc rõ ràng, ngoài sự gièm pha và đuổi khéo của ông Trưởng Khoa.

Đúng như Chu đã nói, tại Hội nghị công chức viên chức đầu năm, xem chừng đây không phải là cuộc bổ nhiệm bình thường vì công việc chung mà vì chia chác chiếc ghế quyền lực và quyền lợi với những toan tính đen tối.

Trong cuộc bổ nhiệm một Phó Khoa mới, chiều 04 tháng 12 năm 2014, Chu tự giác xin rút ngay từ đầu, kiên quyết đề nghị mọi người không đưa tên Chu vào danh sách giới thiệu và tín nhiệm. Chức Trưởng Khoa Chu đã từ chối thì chức Phó Khoa có nghĩa gì. Chu giữ danh dự và tự trọng, quyết không để bị bôi nhọ như những trường hợp khác. Chu chỉ yêu cầu, các tiêu chuẩn được đưa ra công khai, đúng luật để bầu người xứng đáng, vì công việc chung, không vì phe nhóm quyền lợi.

Ông Lê Văn Đức cố tình lái tiêu chuẩn sang những nội dung hết sức mập mờ, vì có lẽ trước đó, ông Lê Văn Đức cũng không đảm bảo tiêu chuẩn để bổ nhiệm???

Kết quả bỏ phiếu, những toan tính bè phái bị bẻ gãy, khi đa số đồng tình bỏ phiếu cho Chu và Hội nghị không cho Chu phát biểu lời nào nữa.

Chu nói, đó là sự ép người quá đáng!

Khi một số lãnh đạo trong Ban Giám hiệu gọi điện chúc mừng, Chu nói thẳng, Chu không nhận, bởi vì bất cứ chức vụ nào ở cái Khoa có truyền thống xôi thịt này đều có thể mang lại thảm họa cho Chu.

Hậu quả đúng như lời tiên tri ấy. Sau khi kết quả bỏ phiếu không đúng như ý muốn của một nhóm người, cuộc liên hoan toàn khoa bị Trưởng Khoa tuyên bố bãi bỏ. Chỉ còn một nhóm người nằm trong dự định tiến cử chức Phó Khoa đi nhậu với nhau. Ngay nửa đêm hôm ấy, ngày 04 tháng 12 năm 2014 (nhằm ngày 13 tháng 11 Âm lịch), côn đồ bất ngờ đột nhập vào nhà Chu nhục mạ, đe dọa giết người. Chu phải tự vệ chính đáng để tồn tại, còn chức Trưởng, Phó Khoa kia, từ lâu Chu đã không quan tâm.

Tên côn đồ này đã có tiền sự (tại đây), và khi bị những kẻ uống rượu với nhau đứng đằng sau kích động thì lại nổi máu anh hùng đi làm thích khách!

Các bạn đọc lá đơn kêu cứu và tố giác tội phạm này của Chu để rõ thêm thông tin về sự vụ. Chuyện của Chu nhỏ như con muỗi, nhưng từ đó, vấn đề an ninh chính trị của Nhà nước và sinh mệnh của Công dân không thể không quan tâm:

IMG_20141206_154936 IMG_20141206_155000 IMG_20141206_155014

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.