Daily Archives: Tháng Mười Một 25, 2014

Hậu 20.11. Đồng bóng và văn minh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ảnh Google Images

Ảnh Google Images

Chu Mộng Long – Không phải tất cả, nhưng tình trạng đồng bóng của phần lớn người Việt là có thật. Sự đồng bóng ở đây không chỉ mang nghĩa là niềm tin vào thánh thần, ma quỷ mà bọn thầy mo hiện đại nhân danh nhà ngoại cảm đã lừa bịp được cả một đám đông. Sự đồng bóng ở đây còn là niềm tin rất huyễn tưởng vào đủ thứ: tin thần tượng, tệ hơn, tin vào sự tôn quý của chính mình. Và hễ có dịp là tất cả một đám đông hùa nhau lên đồng: cùng nhau khóc, cùng nhau vỗ tay, cùng nhau cười, cùng nhau ném đá…
Read the rest of this entry

Hậu 20.11. Cao quý không?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn Google Images

Nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Ông Phạm Văn Đồng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Tôi học kĩ chủ nghĩa Marx và xác tín rằng, đó không phải là tư tưởng của người cộng sản. Marx xem mọi lao động là bình đẳng, nếu không nói, ông còn đề cao lao động cơ bắp hơn lao động trí óc. Học thuyết tư bản và công thức giá trị thặng dư của Marx không dành địa vị nào cho lao động trí óc.

Read the rest of this entry