Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nước mắt cho ai

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Google Images

Chu Mộng Long – Có thông tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch sáng hôm qua? Sự xúc động lan truyền toàn cầu. Bây giờ lại có thông tin Thiền sư chưa viên tịch? Báo đăng rồi sửa lại như chuyện sống chết là lẽ thường tình. Tôi nghĩ, và đúng như vậy, sự sống và cái chết không quan trọng đối với một bậc chân tu.

Hình như Phật dạy, chết chỉ là sự khởi đầu. Và nước mắt làm cho linh hồn người ra đi khó siêu thoát.

Tôi không khóc cho Thiền sư, vì nếu là một bậc chân tu, với Thiền sư, sống chết đều hữu hoàn vô.

Nhưng nghĩ đến những bậc chân tu, tôi lại khóc cho đạo pháp đang có dấu hiệu ở thời mạt pháp.

Tôi khóc cho xác phàm của nhiều nhà tu đang sống nhờ, sống gửi vào những chiếc đĩa trên tòa tam bảo hay những hòm công đức to tướng.

Và tôi khóc cho mồ hôi nước mắt của người dân lao động bị nhà quan phù phép thành tiền triệu tiền tỉ dâng lên tòa tam bảo hoặc chui vào những hòm công đức nhà Phật để xây chùa, đúc tượng, mua xe hơi, sắm iphone và nuôi béo những ông sư ngồi mát leo lẻo đọc kinh vàng!

Tôi khóc cho sự khổ hạnh biến thành sự xa hoa.

Và tôi khóc cho sự xa hoa đang răn dạy người ta phải học tập và làm theo những điều khổ hạnh.

Tôi khóc cho sự từ bi cứu độ thành sự cầu an và cầu tài, cầu lộc, cầu quan…

A di đà Phật…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.