Gần mười năm ăn… cứt gà

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

1900151_850342131649346_2009697514_nChu Mộng Long – Chu tự nhận mình ngu ăn cứt gà cho hàng trí thức khôn được vui!

Chu thời chiến tham gia lính tình nguyện, hết nghĩa vụ về làm giảng viên. Lúc loạn lạc nổi máu nhà lính lại nhảy vào đấu tranh và bị bầu vào Ban thanh tra Nhân dân đến nay là 3 nhiệm kì liên tục.

Chu đã tận hiến hơn nửa đời người. Không vì cái gì cho Chu cả: từ chối vào đảng, từ chối làm quan, từ chối khen thưởng, từ chối lợi lộc… Bỏ cả đi làm thêm để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.

Những gì Chu có được hôm nay đều bằng lao động, mồ hôi và nước mắt trước đây của mình.

Chu ghét tham nhũng như “nhà nông ghét cỏ” mà đấu tranh.

Cuộc đấu tranh này đã kéo dài gần 10 năm: Lật đổ xong bạo chúa Trần Tín Kiệt lại tiếp tục dọn cỏ hậu Trần Tín Kiệt.

Chu đã đấu tranh gần 10 năm nay vì gần 900 người lao động bị áp bức.

Người ta vỗ tay hoan hô. Và người ta đòi Chu phải làm nhiều hơn thế nữa! Tốt lắm Chu, còn chỗ này chỗ kia nữa, phi Chu không ai làm được! Nghe ngọt như đường sáp!

Trong khi có những lúc Chu gặp hoạn nạn, nhìn lại thấy không còn ai.

Đúng ra là có, nhưng mọi người đã rúc vào bóng tối.

Họ nói, họ vẫn ủng hộ Chu. Họ âm thầm cổ vũ trong bóng tối: cố lên Chu, tiến lên, toàn thắng ắt về ta!

Chu nói, thế thì hãy cùng Chu tiến lên nhé. Họ ừ rất hăng, nhưng khi Chu tiến lên, họ lại… lùi như chồn. Họ chờ Chu tả xông hữu đột xong, họ lại nhảy ra công kênh ăn mừng chiến thắng!

Vợ Chu nói, anh ăn cứt gà của bọn trí thức cao sản nhà anh rồi.

Chu chán, nên đã rửa tay gác kiếm nhiều lần. Và mỗi khi gác kiếm, họ lại tạo dư luận bôi nhọ Chu thỏa hiệp, đầu hàng để ăn chia.

Khích tướng theo cách này Chu không cáu mới là lạ!

Trong khi suốt 3 nhiệm kì Thanh tra, Chu bắt các quan cắt bao nhiêu phần ăn tạp như trước đây để chia phúc lợi, thu nhập tăng thêm cho mọi người, nhưng có ai chia thêm phần nào cho Chu đâu mà cố tình bôi nhọ?

Trí thức là thế đấy. Trí thức là người có trí nên ngủ khi cần thức là thức khi cần ngủ, theo cách tư duy Vũ Chất. Họ ngủ khi người ta cho họ ăn no, có ghế. Họ thức cốt chỉ để nghĩ ai làm tốt cho mình thì OK, còn họ thì không làm gì. Nói theo cách của Engels, nếu được thì họ được tất cả, còn mất thì kẻ khác mất chứ họ không mất gì.

Gần đây khi thấy Chu không muốn làm gì nữa, họ bắn đơn thư liên tục để chứng tỏ họ cũng anh hùng kiện cáo – cạo kiến. Nhưng toàn là đơn thư nặc danh, mạo danh. Lời tố lại không có một cơ sở nào mà chỉ toàn là hóng hớt ở quán bia, vỉa hè. Suốt gần 10 năm qua, gần như chưa có đơn thư nào chính danh và tố có cơ sở. Ít ai dám đứng ra chịu trách nhiệm về lời tố của mình, nhưng lại cứ hô lên: Thanh tra làm đi! Họ coi thanh tra như là chó ngồi buồn sủa ma vậy!

Eo ôi dân chủ kiểu trí thức!

Trường có khoảng 900 cán bộ, hơn 50% mang mác Phó giáo sư, Tiến sĩ, 70% có thẻ đỏ lòm lom với vai trò lãnh đạo quần chúng, từng vung tay thề trước cờ đảng lời thề tiên phong đấu tranh, nhưng rốt cuộc đánh trâu cũng không dám. Nhưng ngồi mâm chia thịt thì rất nhanh.

Còn Chu thì cứ rơi vào mẹo cứt gà đã gần tròn 10 năm! Và đã thực sự mệt mỏi. Hu hu…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.