Đạo tặc chống đạo tặc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn Tuấn Công Thư phòng

Trang đạo tặc. Nguồn Tuấn Công Thư phòng

Chu Mộng Long – Đăng bài này để chia sẻ với bạn Hoàng Tuấn Công. Thư phòng của bạn yên tĩnh, thâm nghiêm, tưởng bất khả xâm phạm lại có kẻ đột nhập ăn cắp. Dù là ăn cắp để chống ăn cắp, nhưng không thể biện minh đó là hành vi lương thiện.

Từng bị mất cắp trong vụ báo Thanh niên ăn cắp bài trên Blog Chu Mộng Long, Chu chia sẻ sâu sắc với anh Hoàng Tuấn Công về vụ này.

Sau bao nhiêu sự vụ, có thể khái quát tấn tuồng thời đại chúng ta đang sống: Thời đại của “văn hóa ăn cắp”.

Người làm từ điển ăn cắp từ điển, nhà xuất bản ăn cắp tác quyền. Đến lượt kẻ nhân danh chống ăn cắp lại ăn cắp của người chống ăn cắp. Liên hoàn ăn cắp.

Từ chuyện văn hóa ăn cắp, liên hệ đến kẻ nhân danh chống tham nhũng thành trùm tham nhũng cũng không có gì lạ.

Đến mức này thì sao có thể trách học sinh, sinh viên và các loại sinh, xin lỗi, cho đến thầy giáo và các loại thầy không thi nhau làm đạo tặc?

Ôi đất nước tôi, đất nước của những con người… mang họ Lý Thông nên bị xếp hạng “quốc gia đáng sống” thấp nhất thế giới quả không oan!

Nhưng oan cho chúng tôi. Chúng tôi muốn sống, đáng sống trong một thế giới không kẻ cắp, nên không thể không lên tiếng. Mong những nhà quản lí hiểu cho!

Đơn giản thế này, các bài viết của chúng tôi chia sẻ một cách vô tư, hiến tặng người đọc không cần lợi nhuận, nhưng vẫn có tác quyền. Các người dù nhân danh chính thống muốn sử dụng để làm việc tốt, chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng vẫn phải xin một tiếng cho lịch sự. Tối thiểu, trong lúc cùng quẫn của trí tuệ, hãy thay trò ăn cắp thành ăn xin có văn hóa hơn không?

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.