Daily Archives: Tháng Mười 28, 2014

Đạo tặc chống đạo tặc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nguồn Tuấn Công Thư phòng

Trang đạo tặc. Nguồn Tuấn Công Thư phòng

Chu Mộng Long – Đăng bài này để chia sẻ với bạn Hoàng Tuấn Công. Thư phòng của bạn yên tĩnh, thâm nghiêm, tưởng bất khả xâm phạm lại có kẻ đột nhập ăn cắp. Dù là ăn cắp để chống ăn cắp, nhưng không thể biện minh đó là hành vi lương thiện.
Read the rest of this entry