Daily Archives: Tháng Mười 20, 2014

20.10 – Viết ngắn về nữ quyền

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Ảnh lấy nguồn từ Inra Sara

Ảnh lấy nguồn từ Inra Sara

Chu Mộng Long – Sự sống sinh ra từ người mẹ. Thế giới bắt đầu từ phụ nữ. Phụ nữ không cần tiếng nói, cái họ để lại đơn giản là sự sinh sôi. Và đó là quyền lực nguyên thủy. Người mẹ đã thống trị thế gian từ thuở khai thiên lập địa. Read the rest of this entry