Daily Archives: Tháng Mười 18, 2014

Từ điển Vũ Chất – Khuất tất vẫn đầy khuất tất, lù mù vẫn cứ lù mù

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cũng là kĩ năng sống đây chăng?

Văn hóa đâu là chuyện trẻ con – Ảnh Google Images

Chu Mộng Long – Cho đến nay, trừ ông chủ NXB Hồng Đức dám dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, tức in ấn chính thức chứ không lậu, còn lại các ông chủ khác đều khăng khăng từ chối trách nhiệm. Các ông chủ này đều khắng định, đó là sự mạo danh, tức phát hành và buôn bán lậu! Read the rest of this entry