Án tại hồ sơ – Lập biên bản về văn hóa độc hại

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Từ điển do NXB Thanh Niên, NXB Trẻ ấn hành

Từ điển do NXB Thanh Niên, NXB Trẻ ấn hành, không phải lậu nhé!

Chu Mộng Long – Bắt chước Inra Sara viết phê bình lập biên bản. Nhưng là biên bản tội phạm. Thực hiện chính sách văn hóa của Đảng, tiêu diệt tận gốc mầm mống văn hóa độc hại.

Hôm rồi trên VTV, nhà văn Nguyễn Quang Vinh nổi trận lôi đình vung tay vò nát sách. Quyển sách Từ điển tiếng Việt của Vũ Chất ấy. Mình ngồi xem, bảo vợ, rằng anh em nhà ông này có mối thù với Vũ Chất. Chắc chắn. Nếu không thì cũng có mối thù với kẻ đã bảo kê xuất bản quyển sách độc hại này.

Xem chừng tên Vũ Chất sẽ không an thân dưới bàn tay anh em nhà Nguyễn Quang.

Đoàng. Đoàng. Đoàng… Thế là tiêu đời Willy The Vũ Chất. Kể cả mấy tên đầu nậu xuất bản như NXB Trẻ, Thanh Niên, Hồng Đức…

So ra, mình phát hiện Từ điển Vũ Chất sớm hơn, nhưng bình tĩnh hơn. Phải cố gắng điều tra ngọn nguồn đã. Án tại hồ sơ, đoàng sớm không khéo bịt mất đầu mối.

Báo chí mấy hôm nay thi nhau truy lùng Vũ Chất để lấy công. Các tít giật lên tưng tưng: Vũ Chất là ai? Ai là Vũ Chất? Bặt vô âm tín. Giới Việt ngữ học nhột tận sống lưng, vung tay tuyên thệ: Trong chúng tôi không có ai tên là Vũ Chất!

Thế thì Vũ Chất là ai? Ai là Vũ Chất? Các nhà xuất bản có bị đánh chết cũng quyết không khai kẻ ở trong đống rơm?

May quá, hôm nay có người đã “chỉ điểm” cho Chu thấy rồi. Lai lịch của nó đây:

Gốc của Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh là tái bản – bản tái của Việt-Nam Tự-điển thông dụng, tàn dư của chế độ Mỹ – Ngụy để lại. Không hiểu sao sau khi giải phóng Sai-gon, chính quyền tiếp quản đã ra lệnh đốt sạch mà quyển này vẫn lọt.

Nhà văn hóa cộng sản Trần Trọng Đăng Đàn hình như không đưa quyển này vào diện văn hóa độc hại hay sao ấy? Chúng thâm độc đến mức chui lọt qua khỏi con mắt kiểm duyệt văn hóa của ta?

Nhưng cho đến bây giờ, ai đã bao che, giấu diếm làm cho cái nọc độc văn hóa này sau hơn nửa thế kỉ vẫn tồn tại đã tiêm nhiễm vào tầng lớp thanh thiếu niên của chúng ta?

Vũ Chất, tên sĩ quan tâm lí chiến này liệu có còn sống không? Nhiệm vụ còn lại của Ban Tuyên giáo là phải truy lùng để tiêu diệt tận gốc. Đoàng đoàng đoàng!

1922230_1622683477958517_7861235440717137590_n

1525188_1622683424625189_2839680002346887989_n

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.