Tiếu lâm hậu hiện đại – Tiến sĩ và Con bò

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

t320892Chu Mộng Long – Chuyện cho những người thích đùa. Ai không thích thì đi chỗ khác chơi!

Tặng các Giáo sư, Tiến sĩ đang cãi nhau về bài toán gà! Có một bài toán tương tự như thế này, được chăng?

Để phát triển tiềm năng toán học của nước nhà, một Viện Toán cao cấp (Chỉ là Viện Toán của truyện tiếu lâm, không nói Viện Toán của ta đâu nhé) ra đề bài toán sau:

Sau khi bảo vệ thành công luận án, 1 Tiến sĩ được trích thưởng 8 Con bò. Hỏi 4 Tiến sĩ bảo vệ thành công luận án thì được trích thưởng mấy Con bò?

Các thí sinh đều tìm ra đáp số là 32 Con bò. Số người chờ được tuyển vào Viện Toán cao cấp rất đông, nhưng chỉ tiêu có hạn.

Bây giờ mới đến lượt các thành viên trong Hội đồng giám khảo cãi nhau. Rằng thì là, tuy đáp số giống nhau, nhưng phần trình bày của các thí sinh lại khác nhau và không phải tất cả đều đúng.

Có số thí sinh trình bày theo phương án A:

8 (con bò) x 4 (tiến sĩ ) = 32 (con bò)

Lại có số thí sinh trình bày theo phương án B:

4 (tiến sĩ) x 8 (con bò) = 32 (con bò)

Đáp số đều ra số Con bò cả, nhưng điều quan trọng là Tiến sĩ đặt trước hay Con bò đặt trước???

Có giáo sư bảo nên đặt Tiến sĩ trước Con bò để thể hiện sự tôn trọng. Lại có giáo sư cho rằng phải đặt Con bò trước Tiến sĩ vì truyền thống nông nghiệp Con bò luôn đi trước. Còn dư luận thì cho rằng, đặt con nào trước chẳng được, vì cuối cùng vẫn ra số Con bò. Lại nữa, Con bòTiến sĩ trong trường hợp này có thể giao hoán…

Hu hu… giờ này còn đang cãi nhau rất căng. Chắc phải nhờ Giáo sư Bổ đề làm trọng tài thôi!!!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.