Tiếu lâm hậu hiện đại – Điện khí hóa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Chuyện cho những người thích đùa. Ai không thích thì đi chỗ khác chơi nhé!

Thầy Tuyên dõng dạc rao giảng:

– Bác Lê nói, điện khí hóa là sự sống còn của nhân loại. Không có điện loài người sẽ chết! (*)

Một người đứng lên hỏi:

– Thưa thầy, thế người nguyên thủy thì sao ạ?

Thầy Tuyên tròn mắt:

– Hỏi ngu thế? Vấn đề là chỗ ấy! Các bạn có thấy người nguyên thủy nào còn sống không?

Hết hỏi…

——

(*) Thực ra Leenin chỉ nói: Điện khí hóa là sự sống còn của Chủ nghĩa xã hội.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.