Báo Công an nhân dân nói về dân chủ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhà báo lão thành Hoàng Tùng

Nhà báo lão thành Hoàng Tùng

Chu Mộng Long – Cám ơn ông Hoàng Tùng và anh Hồng Thanh Quang trực tiếp đặt ra vấn đề về “dân chủ hóa”. Dân chủ luôn là vấn đề lớn được quan tâm ở mọi thời đại, bất luận người ta đã từng thực hiện nó như thế nào, thực tình hay giả tạo, vì dân hay mị dân.

Người ta nói dân chủ, không phải nói hay muốn là có dân chủ mà phải tạo ra một thiết chế dân chủ để phát huy động lực dân chủ.

Cả ý kiến phỏng vấn và trả lời đều đáng suy nghĩ. Dân chủ là “giải phóng trí tuệ”. Hay. Nó làm cho tội ác tư bản bớt man rợ hơn. Đúng. Nhưng phải nói thêm, không chỉ tội ác tư bản, các loại tội ác đều phải bị chặn đứng qua sự giám sát, thậm chí phản kháng của nhân dân, để từ đó, mọi thành phần xã hội bị điều chỉnh và tự điều chỉnh mà ứng xử với nhau nhân văn hơn.

Và nhiều cái thêm khác đáng phải nói để hiểu giá trị thiêng liêng của dân chủ.

Dân chủ để kiểm soát mọi thứ quyền lực và phát huy chức năng chính đáng của các cơ quan quyền lực.

Dân chủ để không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo, ý thức hệ, kể cả đảng viên hay không đảng viên, tức thực hiện tự do bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Dân chủ vì thế, tạo ra sức mạnh đoàn kết dân tộc chống mọi thế lực thù địch, cả bên ngoài lẫn bên trong, cả ngoại xâm lẫn nội thù, như cha ông đã từng làm trong những thời điểm chiến tranh vệ quốc.

Nhưng dân chủ khó thực hiện trong thời bình khi mà các nhóm quyền lợi nổi lên, quyền lực bị tha hóa bởi sự lạm dụng quyền lực tiếp tay cho kẻ thù và chống lại nhân dân.

Tham nhũng là tội ác của sự lạm dụng quyền lực, chính nó rút kiệt sinh lực của dân, nối giáo cho nội thù và ngoại xâm. Không thể chống tham nhũng khi không có dân chủ.

Anh Hồng Thanh Quang gợi hứng, ông Hoàng Tùng bày tỏ quan điểm, các ý kiến hô ứng toàn đúng, như lịch sử đã chứng minh những điều ấy là đúng.

Anh Hồng Thanh Quang nói, dân chủ không có nghĩa là làm “rối tung mọi sự”, tôi nói rõ thêm cho anh, dân chủ gắn liền với văn hóa – văn minh, không lợi dụng dân chủ biến trật tự văn minh thành hỗn loạn, lợi dụng kích động thù hằn, bạo lực, chống phá, lật đổ bởi các mưu đồ, động cơ tranh giành quyền lực và quyền lợi riêng tư.

Bạo lực chỉ sinh ra các quyền lực thống trị thay thế nhau đối lập với nhân dân chứ không có dân chủ đích thực.

Nhưng tôi chỉ băn khoăn không hiểu, “cái lưng” mà anh Hồng Thanh Quang nói có gì trong đó mà sợ “bị châm” vậy?

Nhà báo, đại tá an ninh Hồng Thanh Quang

Nhà báo, đại tá an ninh Hồng Thanh Quang

Theo tôi, ở cái xứ nhiệt đới đặc thù như Việt Nam dễ sinh các loại sâu như Chủ tịch nước từng ví von, nên tốt nhất là duy trì “văn hóa ở trần” để dễ gãi lưng cho nhau chứ cứ che chắn, bao bọc kĩ quá, nó đã ngứa sẽ bị ngứa lâu hơn. Nói như Tổng bí thư đã từng nói về tội ác tham nhũng, nó “cứ như ngứa ghẻ” vậy, không châm hay gãi làm sao đã ngứa, phải không anh!

Có nghĩa là, dân chủ còn phải gắn liền với công khai minh bạch mà Thủ tướng cũng đã nhiều lần đưa ra bằng văn bản hẳn hoi!

Tôi đồng tình với các luận điểm của bài viết, nhưng cái ý rào chắn cuối bài của anh Hồng Thanh Quang thì cứ ngờ ngợ làm sao ấy:

Nhưng dân chủ hóa ở Việt Nam phải có những đặc thù Việt Nam, phải góp phần làm cho xã hội ổn định, “an cư” để “lạc nghiệp” chứ không phải để làm rối tung mọi sự, vạch áo cho người châm vào lưng. Đấy là thiển ý của tôi, không rõ có đúng với ý của ông không?

Đã nói, dù là “thiển ý” thì cũng phải nói cho rõ ra, cần “che” cái gì và nên “vạch” chỗ nào, có quy chế hẳn hoi (chẳng hạn như cấm những điều thuộc về xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích dân tộc và đời tư cá nhân – không dùng chấm lửng nhé), chứ không lại bị mang tiếng là ngụy biện, bưng bít; muốn vươn đến một trình độ dân chủ văn minh thật sự nhưng lại tự tạo ra thứ dân chủ nửa vời, úp úp mở mở! Cách nói mập mờ của anh dễ bị cả 2 phía lợi dụng, người có quyền bưng bít lại tiếp tục bưng bít, kẻ chống phá lại tiếp tục xuyên tạc để chống phá, càng tạo nguy cơ cho “mọi sự rối tung” hơn!

Nguồn tham khảo tại đây

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.