Diễn xiếc tại Trường Xiếc Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Một màn xiếc rất hot tại Trường Xiếc và Tạp kĩ Việt Nam. Cứ như đang diễn ra tại làng Vũ Đại. Hiệu trưởng thì giở giọng Bá Kiến, còn giảng viên thì hành động Chí Phèo. Đây là một trong những trường đào tạo nghề mà giảng viên giảng dạy không cần theo chuẩn nào, vì theo một số Hiệu trưởng, đó là trường năng khiếu, diện đặc biệt.

Câu chuyện thuộc Bộ Văn hóa – DLTT chủ quản, nhưng không phải không liên quan đến giáo dục và đào tạo. Vẫn cái trò Thanh tra Bộ bao che dung túng cho lãnh đạo nhà trường, tạo điều kiện cho Hiệu trưởng trù dập cán bộ dẫn đến tức nước vỡ bờ. Hiệu trưởng giở giọng hách dịch, giáo viên ném thẳng ly vào mặt cho hả giận. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, biết thế, nhưng chưa bao giờ các ông Bá Kiến hiện đại tỉnh ra.

Nhìn cảnh này thì ông Thứ trưởng Bùi Văn Ga của Bộ ta cũng phải hoảng sợ mà thay đổi quyết định, cho phép các trường Năng khiếu mở ngành đào tạo trở lại ngay lập tức chứ không cần đợi giải trình. Bởi vì nếu không giải quyết, họ có thể mang ly tách lên tận Bộ, biết đâu lại không vung tay cho hả giận???

Thảo nào, tại Trường Đại học Quy Nhơn một năm trước đây, “Họa sĩ” Nguyễn Văn Hổ, “Xiếc sĩ” Lê Hồng Sơn đã từng làm Hiệu trưởng hoảng hốt một phen khi kẻ thì đòi “bắn ba phát đạn”, kẻ thì đòi “đốt trường, đốt nhà và tự thiêu”… trong lúc Hiệu trưởng chưa kịp quyết định đồng ý đưa những người không đạt chuẩn này rời khỏi giảng đường!

Xem thông tin cụ thể về cái Trường đào tạo nghệ sĩ này tại đây. Nguyên nhân sinh ra cuộc choảng nhau giữa Chí Phèo và Bá Kiến:

http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/dien-bien-moi-tai-truong-trung-cap-nghe-thuat-xiec-va-tap-ki-viet-nam-sai-pham-nghiem-trong-cua-ong-hieu-truong-lai-duoc-cap-tren-bao-che.html

Còn đây là màn diễn xiếc độc nhất vô nhị, chấn động nhưng chưa thấy ai dám đứng ra giải quyết:

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.