Daily Archives: Tháng Ba 30, 2014

Viết gì nữa về vụ Nhã Thuyên???

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Van Gia-1

PGS.TS. Ngô Văn Giá, Trưởng Khoa Sáng tác – Lí luận phê bình văn học, ĐH Văn Hóa Hà Nội

Chu Mộng Long – Định không viết gì nữa về vụ Nhã Thuyên cho “đúng định hướng”, nhưng sau khi đọc bài viết của PGS.TS. Ngô Văn Giá (Tại đây) không thể không nói tiếp. Với bài viết thanh minh thanh nga kiểu ấy, ai bái phục không biết chứ tôi thì coi thường. Những lập luận công khai của những người từng chủ trương bỏ rọ trôi sông cô gái Nhã Thuyên chẳng làm cho ai tâm phục khẩu phục, trong khi bài viết của ông Ngô Văn Giá lại thể hiện rõ sĩ khí Bắc Hà thời nay: cúi đầu khuất phục trước cường quyền hơn là thẳng thắn đối thoại trên tinh thần dân chủ, bình đẳng trong học thuật. Read the rest of this entry