Daily Archives: Tháng Ba 24, 2014

Cu La và cô Hòa bị hố rồi !!!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

New ImageChu Mộng Long – Phải thừa nhận cô Hòa làm thầy bói đến 300 kiếp, đã thành tinh, cho nên khéo dặn cu La hãy khoan đăng tin để từ từ nghe ngóng đã. Thảo nào dân gian nói thầy bói nói dựa, cứ chờ mọi việc xong xuôi rồi nhảy ra nói: đấy thấy chưa, tôi đã biết trước rồi mà, chỉ chưa kịp nói ra thôi !!!

Read the rest of this entry

Chuyện (thật) nhà quan

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Chuyện này hoàn toàn thật, tin hay không tin là quyền người đọc… Văn chương tự cổ vô bằng cứ!!!

Mà xin lỗi, chuyện vui Đan Mạch nên phải dùng nguyên tiếng Đan Mạch. Ai không quen tiếng Đan Mạch, xin đừng đọc. Read the rest of this entry