Daily Archives: Tháng Ba 15, 2014

Đổi mới “căn bản” và “toàn diện” giáo dục và đào tạo???

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Viết nhanh sau khi đọc bài Cần có đề án đổi mới căn bản toàn diện về phương pháp dạy học” của GS. Trần Đình S. Tranh luận với thầy chút cho vui, có gì không phải mong thầy lượng thứ. Hứa với bạn đọc sẽ viết lại đầy đủ, chi tiết vấn đề này trên một phông lí luận hẳn hoi.

Nếu lãnh đạo Bộ thực tâm đổi mới, không nên khó chịu khi đọc bài viết này!

1900151_850342131649346_2009697514_nChu Mộng Long – Dẫn từ GS Trần Đình Sử: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Câu này rất quen, trong nghị quyết và trên các khẩu hiệu ở các hội trường, bây giờ lại tái hiện thành phương châm cho cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo lần này!!! Read the rest of this entry