Chúc mừng năm mới

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Kính chúc quý thầy cô và bạn bè năm mới an lành, hạnh phúc. Chúc người Việt ta nỗ lực cai nghiện… nói dối để từ giã cung trăng trở về hòa nhập với cộng đồng nhân loại trên mặt đất!

Chúc Thông điệp năm mới của Thủ tướng Chính phủ sớm trở thành hiện thực để các phe phái đối lập không còn chửi nhau như chó chửi mèo mà đi đến hòa hợp vui vẻ!

Năm Ngựa sướng như Ngựa?!

1554464_387428361392687_722668809_n 1620429_1417754268467902_2124948598_n

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.