Thành kính phân ưu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Được tin thân phụ anh Nguyễn Thanh Hải, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn, là Cụ Ông:

Phanuu2Nguyễn Công Quýnh

Sinh năm 1925,

Từ trần vào lúc 04 giờ ngày 26 – 01- 2014

An táng tại quê nhà: Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa

Thành kính phân ưu cùng anh và gia đình

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.