Đồng dao xỏ xiên

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

đongiaoChu Mộng Long – Đồng dao là thể loại văn vần được viết cho trẻ em hát và chơi. Thứ nghệ thuật giải trí này thuần túy là trò chơi ngôn từ, chữ nghĩa được sắp xếp một cách hồn nhiên theo nhịp điệu trò chơi. Có thể câu nọ xọ câu kia một cách ngẫu nhiên theo liên tưởng chắp nối của trẻ con, các liên tưởng bất ngờ nhưng hoàn toàn trong sáng.

Trường hợp sau chẳng hồn nhiên, trong sáng chút nào. Đó không thể là đồng dao mà là mượn hình thức đồng dao để xỏ xiên, bởi cứ mỗi liên tưởng là một sự xúc xiểm đối tượng, kéo theo sự méo mó ngôn từ. Không biết kẻ nào đã sáng tạo ra cái món xỏ xiên này để đưa vào sách cho trẻ con. Hay là kẻ ấy đang mượn mồm trẻ con để rao truyền thứ sấm kí mà thời phong kiến người ta hay dùng trước những biến thiên của thời cuộc?

1479539_359064314229092_56507648_n

Đồng dao dành cho trẻ mầm non, Nxb Mỹ thuật, 2012 (số đăng ký KHXB: QĐ.87-2011/CXB/36-04/MT ngày 12.10.2011).

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.