Mừng ngày Hiến chương Nhà giáo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Ngày Hiến chương Nhà giáo, xin được tri ân tất cả những người Thầy đã dạy mình. Thật hạnh phúc khi cuộc đời học trò của mình được học những người Thầy lớn, những tấm gương sáng cho mình đi theo trong nghiệp làm thầy: Thầy Phùng Ngọc Kiếm, Thầy Trần Đình Sử, Thầy Lê Ngọc Trà…

Xin kính dâng đến quý Thầy lòng biết ơn vô hạn.

Thiệp chúc mừng 20-11 mini

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.