Xử lí dân, còn quan sở tại thì sao?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Vụ phá rừng đầu nguồn ở hồ Đại Sơn (xã Mỹ hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã có động thái tích cực từ cơ quan chức năng tỉnh. UBND tỉnh chính thức ra văn bản yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ điều tra và xử lí nghiêm khắc các đối tượng phá rừng, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) để trả lời báo chí và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 9 năm 2013.

“Tích cực” ở đây mang nghĩa là không làm ngơ để cấp dưới lộng hành, còn kết quả điều tra và xử lí thế nào thì hãy đợi đấy. Trong điều kiện để cấp dưới tự điều tra vào báo cáo lên trên thì kết quả đã dự đoán trước: thủ phạm là nhân dân, đúng như báo chí đã điều tra.

Thế còn những tập thể, cá nhân liên quan (chỉ đối tượng là các quan địa phương) với chữ “nếu có” trong ngoặc đơn ắt hẳn đã bật đèn xanh cho cấp dưới trả lời gọn lỏn là “không liên quan”!? Thôi thì cứ cho là không có bằng chứng về sự liên quan, nhưng như vậy là dân tàn phá mặc dân, quan không biết không có tội. Mấy tháng ròng khói lửa ngút trời, máy cưa ầm ĩ, còn các quan thì ngủ say? Hồ nước bỏ hoang, việc hợp thức hóa cho Năm Tươi khai thác rừng trái phép kéo theo nạn đốt phá chiếm cứ đất rừng vô chính phủ, quan vô can, dân tình tự gánh chịu, sống chết mặc bay!?

Đề nghị ông Mai Thanh Thắng, người kí văn bản chỉ đạo này, ra lệnh cho cơ quan chức năng tỉnh bỏ một buổi về địa phương (chưa tới 50 km) để làm việc cụ thể, tiếp xúc trực tiếp với người dân ở đây may ra mới có được thông tin chính xác về vụ việc. Còn chỉ ra văn bản cho có chuyện thì thà làm ngơ như quan huyện, quan xã lâu nay còn hơn. UBND huyện mà tự tổ chức điều tra thì thưa ông, không thể chính xác hơn những gì báo chí đã phản ánh!

Báo cho ông rõ, thủ phạm của vụ phá rừng này là cái công văn 737/UBND-VP do UBND huyện ném xuống xã bật đèn xanh cho ông Tươi khai thác rừng, và cái dự án ảo JICA 2 cũng do ông huyện tung tin kích động dân học tập và làm theo gương ông Tươi mới làm cho rừng đầu nguồn và hồ chứa nước ra nông nỗi này. Ít nhất UBND tỉnh phải xử lí cái thằng công văn phi pháp kia và vả mồm đứa nào tung tin bậy bạ chứ!

Dự án hồ Đại Sơn có liên quan đến vốn nước ngoài, không đùa được đâu!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.