Hot – Hiệu trưởng CĐSP Đăk Lăk rớt đài

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Kết quả đoàn kết đấu tranh sau nhiều năm của cán bộ giảng viên Trường CĐSP Đăk Lăk đã đẩy Hiệu trưởng Phạm Vũ Luật rớt đài như nó phải rớt để môi trường giáo dục trở nên trong sạch . Chúc mừng những chiến sĩ đấu tranh chống tiêu cực để bảo vệ Đảng và chế độ. Nhưng lưu ý, trong cách xử lý chuyển lên trên kiểu này, những người đấu tranh phải cảnh giác hậu họa…

——————————

Vì sao Hiệu trưởng trường CĐSP Đắk Lắk bị kỷ luật?

Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 10:02

Truong-CDSP-DaklakTamnhin.net – Hiệu trưởng trường CĐSP Đắk Lắk vừa bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc này?

Đọc thêm tại nguồn Tamnhin.net

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.