Thư giãn cùng Bộ Dục

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

tinmoibtluanChu Mộng Long – Bài thơ chế này lấy từ một còm trên Hiệu Minh Blog. Một số câu hơi độc, nhưng vui, mong ông Ga và những ông như ông Ga bình tĩnh và vui vẻ. Thời buổi này có người biết sai, nhận sai và sửa sai như ông là quý lắm rồi. Tôi rất trân trọng về sự sửa sai vừa rồi của Bộ. Và cũng mong mọi người tha thứ, vì để gỡ bỏ được cái thông tư làm cho Diêm Vương cũng bật cười này, Bộ cũng đã đấu tranh vật vã lắm. Vả chăng, có văn hóa nhận lỗi thì cũng nên có văn hóa tha thứ mới là quân tử.

—————————

Lặng nghe mẹ kể… ngày xưa
Thông tư, nghị định nắng mưa… nước nhà
Có ông thứ trưởng Bùi Ga
Tự nhiên cũng khá, xã hôi(hội) lại đù
Mẹ rằng: Thằng ấy thật ngu
Ký không suy nghĩ, chổng khu ký bừa.

“ Tàu bay hắn bắn sớm trưa”
Mà tau không sợ bằng chưa học bài!
Thế mà hắn bảo mẹ tài
Mỹ kia mẹ thắng, khoa này mẹ thi !
Hóa sinh toán lý, sợ chi
Ưu tiên hai điểm, cứ thi mẹ nờ!

“Kể chi tuổi tác già nua”
Thi đua… yêu nước, mẹ nên đua đến cùng!

Mẹ rằng: Điên hả thằng khùng?
Ăn chi hai điểm lùng bùng cả đêm ?

(Chế từ Mẹ Suốt của Tố Hữu)

Nguồn: http://hieuminh.org/2013/07/16/nhan-chuyen-ty-phu-mu-chu/#more-23290

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.