Phân ưu cùng gia đình PGS.TS. Hồ Thế Hà

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cụ bà: Hà Thị Mười, thân mẫu của PGS.TS. Hồ Thế Hà, vừa qua đời tại Phù Cát, Bình Định, hưởng thọ 92 tuổi.

Kính viếng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và chân thành phân ưu cùng những người con hiếu thảo và thành đạt của gia đình họ Hồ.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.