Thông tin trái chiều về “Nhật trình Cambodia 3”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Chiều nay, thạc sĩ, nhà thơ, người tự nhận là phát ngôn làm mất lòng những người bạn Cambodia được phản ánh trong Nhật trình Cambodia 3 gọi điện cho tôi, nói rằng, có 2 thông tin không chính xác:

1. Ông ta chỉ đi du lịch một lần theo suất Hội Cựu chiến binh, chưa đi Cambodia lần nào, vì năm đó (2011) ông bị hiệu trưởng gạt tên ra khỏi danh sách vì không đủ tiêu chuẩn.

2. Ông chỉ phát ngôn: Này Sarun ơi, chỗ này sao đất khô cằn, không thấy cấy trồng gì? Thấy Sarun buồn, tôi đã xin lỗi.

Tôi hỏi, nếu chỉ phát ngôn như thế, việc gì ông phải xin lỗi? Ông ta không trả lời câu hỏi, sau đó cho rằng, có thể do “bất đồng ngôn ngữ” nên họ nghe nhầm, và đề nghị tôi rút bài xuống.

Blog Chu Mộng Long không rút bài vì đó là thông tin phản ánh từ nhiều người, quan trọng hơn là người trong đoàn phải có trách nhiệm chính thức xin lỗi những người bạn Cambodia vì dù sao họ cũng đã bức xúc. Ở thông tin thứ nhất, có thể ông đúng nên đã đính chính. Còn thông tin thứ hai, như đã nói rõ trong bài viết, nội dung lời phát ngôn của ông tôi không nghe tận tai (vì ngồi khác xe) mà nghe nhiều người trong đoàn và hướng dẫn viên bức xúc phản ánh lại.

Nếu thông tin sai lạc, tức người ta cố tình hại ông như đúng lời cá nhân ông phản hồi, xin chân thành cáo lỗi ông và bạn đọc!

Tất nhiên trong bài chẳng có chỗ nào gọi tên ông, nhưng dù sao ông cũng đã nhận người đó chính là ông!

Coi như đăng lại thông tin khác chiều theo tôn chỉ khách quan đa chiều mà ông VnExpress đã dạy trong vụ Lê Hồng Sơn (mặc dù thằng lãnh đạo tờ báo mất dạy này chỉ đăng một chiều mà không đăng lại kết luận theo yêu cầu)!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.