Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp môn Ngữ văn: Tiến bộ đáng kể của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

110603100644-904-715

Thực ra, cảnh thi cử kiểu này cũng hay cho… giám thị

Chu Mộng Long – Chê, chửi nhiều quá đôi khi đối tượng mặt dày đến đại bác bắn không thủng. Nhiều kẻ dây thần kinh xấu hổ đứt hẳn, chẳng còn thấy nhục là gì nên cứ cắm đầu làm càn, có kẻ còn nhắm mắt lén lút quyết nuốt trôi cho bằng được những đồng bạc mà dân đã nhổ nước bọt vào đó.

Biết thế nên nhà Chu đôi khi thay đổi chiến thuật, thỉnh thoảng khen để chắp dây thần kinh xấu hổ, phục sinh ý thức làm người cho những kẻ quên mất bổn phận làm người.

Và thấy có tiến bộ rõ nét. Cái gọi là phản biện với tinh thần xây dựng mà đảng chủ trương như thế là sáng suốt!

Năm ngoái trên báo và trên blog này nhà Chu đã từng khen đề thi tốt nghiệp lẫn đề thi đại học sau đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo, rằng đề hay, vừa sức, gợi mở và sáng tạo. Đó là một sự tiến bộ sau mấy chục năm ì ạch giáo điều. Chỉ tiếc là, năm ấy đề mở nhưng đáp án thì đóng, kín mít đến từng ý nhỏ với điểm 0,25. Đề mở nhưng đáp án đóng đến con muỗi chui không lọt thì bộ máy kiểm duyệt của vua Phổ hay Đức quốc xã cũng vái làm sư phụ!

Thôi thì cứ tiến bộ từng bước cho dân nhờ, hơn là bảo thủ rồi bày trò trấn áp những ai phê bình. Năm nay, nội dung đề chẳng phải là hay, nhưng mở thật sự. Mà đâu cần cứ diễn đạt cho văn vẻ để gọi là hay, cứ thật chân phương, nhưng đáp án cho phép học sinh tự do sáng tạo, miễn sao nằm trong những quy phạm cần thiết.

Một lần nữa viết bài biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có những người tham gia ra đề. Sự tiến bộ này cần được duy trì và cải tiến hơn nữa!

Xét kĩ ra, Bộ trưởng Luận không hô hào một không, hai không, nhưng làm được, làm có hiệu quả, dù cỗ máy giáo dục đang nhích từng bước khó khăn.

Đây là dân biểu dương đấy nhé, nếu suy nghĩ kĩ, biểu dương của dân bao giờ cũng có giá trị hơn Nhà nước!

Nhưng Bộ cũng phải lưu ý: Đề, đáp án mở, nhưng người chấm máy móc, theo cách cứ có đàn bà và có hồng hồng là đạt điểm tối đa như cái vụ chấm thi năm ngoái, thì sự tiến bộ trong cải cách thi cử và đề đóm của Bộ có cũng bằng thừa!

de-thi-tot-nghiep-mon-van-2013dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-van

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.