Dân nào đại biểu nấy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

hoanghuuphuocChu Mộng Long – Chữ đại ngu (Tứ đại ngu) của Nghị Phước làm mình cứ ám ảnh cái nước Đại Ngu của Hồ Quý Ly. Chữ ngu ấy, sách lịch sử dịch là vui vẻ. Thế dân tộc mình được gọi là dân tộc đại vui vẻ!

Vì đại vui vẻ nên dân mình mới bầu ra những ông nghị đại vui vẻ!

Vui nhất là bàn chuyện biểu tình và mại dâm. Chuyên gia đáng tin cậy về biểu tình và mại dâm của Quốc hội từng cho rằng 2 món này không nên có luật lệ gì hết, vì nhạy cảm và dễ bị tổn thương và mắng những ai đề nghị luật hóa 2 món này là đại ngu!

Đại ngu trong nghĩa này không biết có đại vui vẻ không?

Chỉ biết rằng, diễn đàn các loại lề nóng lên, nhưng không phải bàn luận vui vẻ mà tranh chấp nhau về sự khôn/ngu. Thời buổi thông tin đa chiều, quan điểm khác nhau về sự khôn/ ngu thật khó phân định, cứ nói cho vui vẻ, tranh chấp, xúc phạm nhau làm gì.

Nói gì thì nói, việc loại bỏ ý định luật hóa mại dâm là đại khôn. Vì nếu đã luật hóa hoạt động mại dâm, các quý ông có chức có quyền chỉ có thể mại dâm… tại gia. Nói theo lời già làng, ma túy thì loại bỏ được chứ mại dâm thì nhà nào đêm nào cũng có, luật hóa có mà xỏ trong… chuồng bò à!

Năm 2011, Nghị Phước “ứng khẩu” đề nghị loại bỏ hẳn dự Luật biểu tình ra khỏi chương trình làm luật của Quốc hội vì, rằng trình độ dân trí của ta “còn thấp”, biểu tình gây “tình trạng bẩn thỉu, mất vệ sinh”, rằng ta “chưa phải là siêu cường kinh tế để đài thọ cho một sự ô danh”,  “đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật biểu tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn”.

Đó cũng là quan điểm đại khôn, vì nếu biểu tình xảy ra, có khi người dân chống lại ông ta trước chứ đã luật hóa rồi ai dám chống lại Chính phủ?

Dân trí thấp, tức là dân ngu, mà kẻ ngu thường chống lại người khôn chứ ai chống lại đồng loại của mình!

Nay cũng Nghị Phước đại vui vẻ, ứng khẩu rằng “Luật biểu tình là không thể không có”, nhưng phải “cẩn trọng”. “Khi ra Luật biểu tình phải đặt câu hỏi là đã hỏi ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm y tế chưa”.

Vậy là dù có trưng cầu dân ý, được dân đồng tình nhưng cơ quan bảo hiểm không đồng tình thì Quốc hội cũng không thể thông qua, vì cơ quan bảo hiểm quan trọng hơn dân, vì nó bảo hiểm cho dân!

Mà cơ quan bảo hiểm ngu gì đồng tình cho rách việc. Rủi ro trong biểu tình là rất cao, lợi nhuận bảo hiểm có mà về số mo!

Quốc hội là tổ chức dân chủ đa thành phần, mỗi thành phần đều có đại biểu của mình. Các ông trí thức khôn, không biết vui vẻ là gì thì cứ bầu đại biểu khôn, không vui của các ngài. Còn dân đại ngu chúng tôi bầu ra đại biểu đại ngu của chúng tôi. Thế Quốc hội mới vui vẻ chứ!

Có vui thì mới đỡ buồn ngủ hơn!!! Không vui người ta ngủ gật cả à?

7868_290502647751926_131889529_n

Cứ theo Hồ Quý Ly thì cái sự đại ngu ấy là đại vui vẻ, có sao đâu mà phải chột dạ! Chúng nó chửi mình ngu, chưa hẳn đã ngu theo nghĩa nôm của từ này.

Vì lũ chúng ta đều là con dân của nước Đại Ngu, hãy vui lên mà cổ vũ cho Nghị Phước. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh từng bảo dân ta gì cũng cười. Thế giới cũng từng xếp dân ta vào hàng dân tộc lạc quan nhất, sao lại không phát huy?

Cười lên đi! Vui sướng lên cho lòng tươi sáng,… Ồ mê ly, mê ly đời ta!

 Hoan nghênh những ứng khẩu đại vui vẻ của Nghị Phước! Cố lên! Có người đòi lật đổ ông, thế cũng thuộc loại đại ngu, đời vắng ông rồi vui với ai, ông nhỉ!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.