Khai bút đầu năm – Góp ý Hiến pháp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

danchu1Chu Mộng Long – Sáng nay, ngày 18 tháng 02 năm 2013, Nhà trường tổ chức khai môn để các quan trên quan dưới, quan to quan nhỏ cụng li chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng. Dân đen hưởng xái tiền lì xì đầu năm với hy vọng tài lộc vẹn toàn, cắt khẩu phần của sâu mà vun cái ăn cho dân.

Nhân đây xin được tiếp lời Hiệu trưởng mời bà con lên tài vụ nhận tiền lì xì. Loa loa loa…

Nghe chuyên gia bói toán của trường bấm quẻ phán ngày tốt, nên một số đơn vị tổ chức nhang đèn, vàng mã cúng tế trời đất, cô hồn các đẳng để cầu sự bình yên.

Chu ta cũng khai bút đầu năm sau một thời gian bế môn để… ăn Tết.

Nhưng khai gì đây khi cuộc gặp sáng nay không có gì khai ngoài những lời chúc tụng nhạt phèo theo nghi thức truyền thống Việt.

Đành khai bút về sinh hoạt góp ý sửa đổi Hiến pháp. Số là, cũng sáng nay, Chu ta nhận được thông báo của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh rằng, nhân cuộc gặp đầu năm, Hội ta tiên phong mở màn luôn cho cuộc sinh hoạt chính trị được cho là quan trọng nhất, lớn nhất từ trước đến nay trong đời sống tinh thần của dân tộc.

Đầu năm mà nhận được món quà Dân chủ – món quà mà chỉ Thượng đế mới đủ quyền ban tặng thì còn gì thú vị hơn!

Được đọc, được nhận xét, được góp ý Hiến pháp là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của công dân một đất nước dân chủ.

Có nghĩa là từ đây, Hiến pháp là của dân, do dân, vì dân, thể hiện quyền lực cao nhất thuộc về dân. Lịch sử chỉ vận động và đổi thay khi một diễn ngôn đại diện cho ý chí của thời đại là Hiến pháp đủ mạnh làm thay đổi cả hệ thống.

Vì đó là món quà quý giá nên bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đưa về Trường dưới dạng công văn hỏa tốc: Nhà trường chính thức nhận vào ngày 08 tháng 02 (ngày cuối của năm Nhâm Thìn, 28 tháng Chạp âm lịch) và hạn cuối cùng cho sự góp bàn của dân là ngày 20 tháng 02 (nhằm ngày 11 tháng Giêng Quý Tỵ). Chỉ trong một buổi, các đơn vị họp lại, vừa đọc vừa nuốt cả trăm trang Hiến pháp và góp gì cứ góp tha hồ, “không có vùng cấm”!

Mà thế thì các trí tuệ thông minh không cần đọc vẫn có thể góp bàn vô tư!

Chu ta đảm bảo, các bản Hiến pháp cũ trước đây đại đa số dân ta còn chưa đọc huống hồ là bản Hiến pháp sửa đổi. Thế mới biết, cái sự làm chủ của dân thật khó. Khó đến mức dân ta lâu nay đã không quan tâm bản Hiến pháp nước mình có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, bây giờ lại không biết xoay xở để làm chủ cách nào khi cái quyền làm chủ được ban phát như một tối hậu thư: đấy, các anh đọc, suy nghĩ trong vòng một buổi phải góp ý cho xong! Nếu không, đừng ngồi đó mà ca cẩm về dân chủ!

Góp gì bây giờ, nói không khéo thành vạ miệng. Cả Hội Cựu chiến binh của Chu ta mở rượu và cụng ly hết chúc mừng sức khỏe của nhau đến chúc mừng Hiến pháp mới của dân tộc. Có người mớm hỏi Chu ta có ý kiến gì không, Chu ta xin chỉ góp ý Lời nói đầu thôi. Thế thì góp ý làm gì? Sao lại không? Vì Lời nói đầu khái quát tinh thần của cả văn bản. Một bản Hiến pháp có làm vẻ vang cho dân tộc ta hay không, dân tộc ta có sánh vai với cường quốc năm châu được hay không là ở Lời mở đầu bản Hiến pháp ấy.

Nguyên văn dự thảo:

LỜI NÓI ĐẦU BẢN HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Với khát vọng độc lập, tự do, bằng tinh thần tự lực, tự cường, cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân dân ta đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Mỗi bản Hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ quyền nhân dân, Hiến pháp này tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân và chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; thực hiện công bằng xã hội; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thế đồng chí Chu góp ý gì ở Lời nói đầu ấy? Kính thưa, với văn phong, câu cú mang tầm thời đại @ này, Chu ta xin góp ý thẳng thắn là không thể góp ý gì! Ý đảng là lòng dân, với truyền thống đoàn kết một lòng thì còn góp ý gì nữa! Vả lại, Chu ta thề không sống hai lòng và biết lượng sức mình nên hoàn toàn đồng ý để không mang tiếng ngu mà tỏ ra nguy hiểm!

Chu ta đang nghi, Lời nói đầu này phải cỡ ông nghị Hoàng Hữu Phước mới đủ tầm để có thể viết hay góp ý nổi!

Cuộc họp không biết có phải đã chính thức hay chưa vì Chu ta đến muộn nên chỉ thấy uống rượu và nói tầm phào. Nếu họp đàng hoàng, chắc chắn Chủ tịch Hội sẽ hoan nghênh, xin ghi nhận ý kiến của đồng chí Chu Mộng Long! Không nghi ngờ gì về tư cách hội viên gương mẫu của đồng chí!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.